<< Lotto 382 - CARLO EMANUELE ...   Lotto 384 - CARLO EMANUELE ... >>

Lotto 383 - Asta Numismatica 78

Base d'asta:
250,00 EUR
Offerta corrente:
400,00 EUR
Numero offerte:
9


CARLO EMANUELE III (1730-1773) Scudo da 6 Lire 1755 Torino MIR 946a Ag g 35,08 • Buoni rilievi ed assenza di colpi, ma leggermente lucidata BB


Offerte

Stato lotto:
Asta chiusa

Asta Numismatica 78

Orari

Offerte pre-asta - Fine
30 09 2021 11:30 CEST

Asta di sala - Asta live - Inizio
30 09 2021 13:30 CEST